فرهنگ بسیجی
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٧  

رئیس جمهور در همایش حماسه عزت و پایداری :فرهنگ بسیجی پاسخ به نیاز بشریت است.